Yksityisestä turvallisuusalasta on tullut yhä näkyvämpi ja merkittävämpi toimija yhteiskunnassa, kun yöaikaan kiertävä teollisuusvartija on siirtynyt entistä enemmän yleisille paikoille valvomaan järjestystä ja turvallisuutta sekä palvelemaan toimeksiantajan asiakkaita.

Yksityinen turvallisuusala on kehittynyt ja kasvanut voimakkaasti viime vuosikymmenien aikana. Täytyy kuitenkin korostaa, että yksityisellä turvallisuusalalla on ollut pitkä historia jo ennen kuin moderni poliisijärjestelmä luotiin yhteiskuntien teollistumisen myötä. Eri valtioissa esimerkiksi sodat, vallassa olleet poliittiset näkemykset ja muut levottomuudet ovat muokanneet julkisen ja yksityisen turvallisuusalan välistä dynamiikkaa. Tilanteet ovatkin monissa valtioissa vaihdelleet historian aikana.

Teoksessa tarkastellaan yksityisen turvallisuusalan alkutaipaleita aina 1800-luvulta lähtien Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Suomessa. Tämän lisäksi kirjaan on haastateltu suomalaisia pitkän linjan turvallisuusalan toimijoita, jotka ovat olleet kehittämässä toimialaa. Teos tarjoaa kokonaisvaltaisen kuvan yksityisen turvallisuusalan kehityksestä.