Asahi III - hidas liike, hiljainen mieli on jatkoa kahdelle edelliselle kirjalleni asahista: “Asahi - tietoisen liikkeen taito” (Docendo 2014) ja “Asahi II- syväsukellus kehomieleen” (Docendo 2016). Asahi on somaattinen menetelmä ja terveysliikuntajärjestelmä, joka sisältää kolme perusliikesarjaa ja koko joukon kehon optimaaliseen käyttöön liittyviä periaatteita. Tämä kirja keskittyy asahin kolmanteen liikesarjaan ja sen ulottuvuuksiin. Näiden kolmen kirjan myötä kaikki asahin perusliikekokonaisuudet tulevat käsitellyksi.

Kirjassa asahin kolmannen liikesarjan kaikki liikkeet kuvataan ensin perustasolla, sitten syvennytään liikkeen yksityiskohtiin, miten mielikuvia käytetään ja lopuksi kuvataan myös liikkeen variaatioita. Näin kirja toimii sekä aloittelevan harrastajan että ohjaajan käsikirjana.

Kirjassa kuvataan myös asahin perusliikesarja maaten, joka näyttä, miten asahin liikkeitä voi käyttää mm. kuntoutustilanteissa. Kirjassa esitellään myös asahin ”liikuntapyramidi”, joka näyttää asahin terveyttä ja kuntoa ylläpitävät vaikutukset. Samoin perusteellisen tarkastelun saavat kysymykset asahista somaattisena menetelmänä, hengitystä avaavana harjoituksena ja tietoisena liikkeenä. Kirjassa annetaan myös erillisiä liikesarjoja asahin periaatteiden oppimiseksi. Asahi on myös meditatiivista liikettä, jota käytetään nykyään myös ”mindfulness” -harjoittelun osana. Myös asahin ja ”mindfulnessin” suhdetta tarkastellaan kirjassa perusteellisesti.

Kirjoittaja Timo Klemola, FT, on Asahi Health -menetelmän pääkehittäjä ja kouluttaa asahi-ohjaajia Asahi-Akatemiassa (www.asahi.pro). Hän on myös kehittänyt asahin jatkokoulutusjärjestelmän ja Syvä-asahin, jonka avulla asahi-ohjaajat voivat syventää asahi-opintojaan.