Grönskande Tak är en fantastisk berättelse om hur det omöjliga blir möjligt. Kabelfabrikens tak, en vindpinad plats högt över havet, förvandlas till en blommande trädgård.

Grönskande Tak är en odlingsbok som sträcker sig över alla årstider, ger idéer om vad som lyckas och vilka växter som trivs tillsammans. Den lifter fram vikten av insekterna som kommer för att söka skydd, mat och hjälper till med pollineringen. Ett fantasifullt odlingsgrepp med naturens processer som förebild ligger författarens hjärta nära.

Grönskande Tak är en inspirerande och vacker bok som uppmuntrat till egna experiment på balkonger, tak och andra outnyttjade platser.