Miksi oppiminen on tulevaisuuden tärkein kilpailuetu?

Miten oppiminen uudistaa muutosjohtamisen paradigman?

Miten oppiminen nostetaan johdon ja koko työyhteisön kärkiteemaksi?

Mitä on työelämän jatkuva ja monipuolinen oppiminen?

Relewant on työelämän tarpeisiin kehitetty toimintakokonaisuus, jonka avulla oivalletaan mitä ja miten kannattaa oppia. Se nostaa oppimisen marginaalista liiketoiminnan ja johtamisen ytimeen luoden samalla vankan perustan oppimiskulttuurille.

Kirja perehdyttää lukijan strategisen oppimisen merkitykseen työelämässä, kokonaisvaltaiseen
oppimiskäsitykseen ja Relewant-toteutuksen ydinkohtiin. Kirja antaa valmiudet toimia oman organisaation Relewant-tiimin jäsenenä sekä perusteita oppimisvalmentajana tai oppimisen johtajana toimimiseen.

Juha Koskinen (DI, VTM) on toiminut johtajana, strategina, yrittäjänä, työelämätaitojen ja liiketoiminnan kouluttajana ja konsulttina kansainvälisistä suuryrityksistä start up -yrityksiin, julkisen sektorin toimijoista taideorganisaatioihin. Juha on monialainen oppija, työelämän oppimisen kehittäjä, nykyajan metsästäjäkeräilijä ja monien liemien kokki.