Kirja on tehty apuvälineeksi toiminnalliseen ja asukaslähtöiseen hoivakodin arkeen. Kirjassa käsitellään ikääntyvän asukkaan päivää ja arjen tavallisia tilanteita pohtien, miten rakennetaan mahdollisimman asukkaan näköinen ja rikas päivä. Lisäksi kirja antaa ideoita toiminnallisten hetkien suunnitteluun ja toteutukseen sekä tietoa virkistystoiminnan eri osa-alueista. Kirjan ohjeiden avulla hoitajan on helpompi järjestää ja ohjata asukkaille kaivattua, iloa tuottavaa ja aktivoivaa yhteistä tekemistä.

Kirja on suunnattu hoivakodeissa asuvien ikäihmisten hoitajille mutta myös esimiehet, alan opiskelijat ja muiden hoiva-alojen henkilöstö hyötyvät kirjasta.