Miten Neitsyt Maria on joutunut kadoksiin luterilaisessa perinteessä? Miten hänet voidaan jälleen löytää? Tutkimuksesta käy ilmi, miten uskonpuhdistuksen alkuaikojen kirjoitukset, virret ja myös kirkkovuoden juhlapäivät ja rukousperinne ilmentävät aivan eri tavalla Kristuksen Äidin merkitystä kuin mihin olemme nykyisessä luterilaisuudessa tottuneet.

Tässä teoksessa tutkitaan myös sitä, miten luterilaisella maaperällä syntynyt taide ilmentää Mariaa. Suomalaiset alttaritaulut tutkitaan tarkasti. Avataan virsien ja muun kirkkomusiikin, Bachin, Mendelssohnin, Brahmsin ja suomalaisten säveltäjien teoksia. Kaunokirjallisuus tutkitaan myös, eepokset ja runot. Teologisissa aiheissa tehdään löytöjä niin Marian häivyttämisestä kuin hänen löytämisestään. Kuka on Suomen mariaanisin teologi? Mitä uusin tutkimus on tuonut esiin?

Teos pyrkii siihen, että Kirkon Äidistä tulisi luterilaisellekin läheinen, kunnioitettu, taivaallinen esirukoilija. Sen vuoksi kirjassa on aineistoa unohdettujen juhlapäivien palauttamiseksi, Ave Marian laulamiseksi ja myös meditaatioon ja rukoukseen liittyviä tekstejä.