Nuori Priitu -sarjakuva vie
sisällissodan aikaan Rovaniemelle
Vuosina 1917-1918 Suomessa kuohuu, kansa on
jakautumassa kahtia. Myös Rovaniemellä on levotonta.
Samaan aikaan 17-vuotias nuori nainen Priitu ystävineen etsii
omaa paikkaansa maailmassa. Kuinka itsenäistyvän maan
tapahtumat vaikuttavat nuoriin ja kuinka käy ystävyyden?
Nuori Priitu - Talvi 1917—1918 Rovaniemellä -tietokirjassa seurataan sarjakuvan
muodossa sisällissodan aikaisia tapahtumia 17-vuotiaan Priitun ja muiden
rovaniemeläisten nuorten silmin. Tarinan hahmoista osa on tuolloin Rovaniemellä
oikeasti eläneitä henkilöitä, mutta mukana on myös fiktiivisiä hahmoja.
Kirjan tapahtumat ja kuvitus pohjautuvat 1900-luvun alun historialliseen kuva-,
esine-, arkisto- ja sanomalehtiaineistoon, muisteluihin ja kirjalliseen
tutkimustietoon. Kertomuksessa hyödynnetään lainauksia aikalaislähteistä, mukana
on myös suoria lainauksia kirjassa esiintyviltä henkilöiltä. Myös Rovaniemen
murteella on sijansa.
Suomen sisällissota näkyi myös Lapissa, erityisesti eteläisen Lapin alueella
Rovaniemen, Tornion ja Kemin seuduilla. Rovaniemellä sekä suojeluskunnan että
työväenkaartin toiminta oli vilkasta ja vuosien 1917–1918 vaihteesta muodostui
tapahtumarikas ajanjakso. Poliittisesta myllerryksestä ja elintarvikepulasta
huolimatta suurin osa rovaniemeläisistä yritti kuitenkin jatkaa arkista elämäänsä.
Ajan poikkeuksellisten tapahtumien lisäksi kirjassa tuodaan esille myös silloista
Rovaniemen kirkonkylää ja sen elämää.