Valistusta pidetään erityisesti ranskalaisena ilmiönä, mutta sillä on laaja kannatus myös Saksassa ulottuen Preussin Fredrik II:een.

Matti Norri on koonnut tähän teokseen Fredrik II:n, Christoph Martn Wielandin ja Gotthold Ephraim Lessingin valistusajatuksia täydennettynä otteella Adam Smithistä.

Niiden ajatukset ulottuvat nykyäänkin ajankohtaisiin asioihin.