Kirjassa Arjen huojuvat tukipilarit pureudutaan venäläisen arjen kysymyksiin. Yhteiskunnallisia olosuhteita tarkastellaan lähinnä sosiaalipoliittisista ja sosiaalityön näkökulmista Luoteis-Venäjällä: Pietarista, Leningradin alueelle ja Karjalaan. Asukkaiden havainnot ja kuvitus tuovat kohteisiin lisää tarttumapintoja.

Kohderyhmänä ovat haavoittuvassa asemassa ja sosiaaliturvan varassa elävät ihmiset. Myös yleisiä sosiaalisia olosuhteita ja yhteiskuntamallia avataan. Väestönkasvun ponnistuksina perheet saavat korotettua äitiyspääomaa, mutta toisaalta siirtolaisia integroidaan yhteiskuntaan sattumanvaraisesti. Terveydenhoito kuuluu perusoikeuksiin, mutta siitä löytyy monia pullonkauloja.

Arkea valotetaan monesta näkökulmasta kirjassa Arjen huojuvat tukipilarit. Asumisen monimuotoisuus ja asunnottomuuden riesat hierarkioineen tulevat esille. Kansalaisjärjestöt lisäävät ihmisten hyvinvointia monin tavoin. On perustettu ryhmiä siirtolaisten, erityistarpeisten ja päihdeongelmaisten tueksi. Niin ikään leikkipuistoja, urheilukenttiä ja teitä on kunnostettu asukkaiden työllä sekä kuntien ja yritysten myötävaikutuksella.

Kirjailija Katja Ihamäki on koulutukseltaan valtiotieteen tohtori ja hän työskentelee ammattikorkeakoulussa yhteiskuntatieteen lehtorina.