Kirjan tapahtumat sijoittuvat Dog City-nimiseen kaupunkiin, jossa
etsivä- arvoitustoimisto Charles Cavalier selvittää rikoksia. Kirjan
päähahmot ovat luonnollisesti koiria, toiset suomen kieltä taitavia,
toiset ruotsinkielisiä. Teos on arvoitus- ja salapoliisikirjan
yhdistelmä, jossa kahdeksan arvoituksen ja lukijan oman nokkeluuden sekä samalla lukemisen ohessa saadun kielikylvyn jälkeen rötös ratkeaa. Mutta aivan vaivatta etsivätoimisto ei asiaa selvitä. Vielä kuulusteluvaiheessa ilmenee yllättäviä seikkoja, kunnes rötöstelijä vihdoin saadaan kiikkin.

Tämä dekkarin lukijakunnaksi on ajateltu alakouluikäiset, ja tiettyjä pedagogisia kikkoja on mukana. Käytännössä kyseessä on kuitenkin täysiverinen salapoliisikertomus, kertomakirjallisuutta kera runsaan kuvituksen.

Kirjan arvoitukset ovat suomeksi ja ruotsiksi, muilta osin teos on
suomenkielinen.