Jyrki Käkönen on Tallinnan ja Tampereen yliopistojen emeritusprofessori. Hän on ollut Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksen (TAPRI) johtaja, Tampereen yliopiston Jean Monnet -professori sekä Tallinnan yliopiston kansainvälisten suhteiden ja Eurooppa-opintojen professori.
Näissä vuosina 1966-1969 kirjoitetuissa runoissaan hän mittailee maailmaa tuon ajan henkeen. Saatesanoissaan hän kirjoittaa: "Kun luen noita runoja nyt, niin joudun toteamaan, että Vietnamin sodan ovat korvanneet vain uusi nimiä kantavat sodat, suvaitsevaisuus on kaukana aikamme populismista ja talouskasvun vaatima ylikulutus uhkaa ihmiskunnan tulevaisuutta."