Resilienssi on uusi vaatimus johtamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Koronakriisi on osoittanut sen tarpeelliseksi. Viheliäisiä ongelmia riittää myös tulevaisuudessa. Kirja käsittelee resilienssiä monipuolisesti järjestelmien, organi-saatioiden ja yhteiskunnan johtamisen kannalta. Jotta resilienssiä pystyy johtamaan ja aikaansaamaan, sitä on pystyttävä myös arvioimaan.

Kirja vastaa kysymyksiin:
1. Mitä resilienssi tarkoittaa ja miten sitä voidaan arvioida?
2. Millaisia oppeja on saatu historiamme aiemmista kriiseistä?
3. Millaisiin kriiseihin on syytä varautua tulevaisuudessa?

Kirja käsittelee resilienssiä käytännönläheisesti lukuisten esimerkkien avulla. Tavoitteena on palautuminen paremmaksi kriisin jälkeen ja palautumiskyvyn lisääminen uusien kriisien varalta jo ennakolta.
Resilienssi on tärkeä tapa pohtia tulevaisuuttamme yleisemminkin oman osaamisen täydennyksenä.

Kirjoittajilla on vuosikymmenten kokemus tietotekniikan ja sen hyödyntämisen johtamisesta ja kehittämisestä, laadunhallinnasta sekä tietotekniikan tutkimuksesta, opetuksesta ja standardoinnista.