Opiskelu ja oppiminen voi olla koululaiselle myönteinen kokemus, joka kantaa pitkälle aikuisuuteen. Tai pahimmillaan se voi olla itsetuntoa syövä epäonnistumisten sarja, jossa oppilas kokee huonommuutta ja tunteen siitä, ettei pärjää hänelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Jokaisen oppilaan taitotasostaan tai osaamisestaan huolimatta pitäisi kuitenkin saada kokea koulussa onnistumisia ja tunteen siitä, että pystyy omilla teoillaan vaikuttamaan oppimiseen ja opiskelumenestykseen.
Oppilaan tuki II pureutuu oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseen. Kirjassa käsitellään lyhyesti ja selkeästi keinoja ja menetelmiä, joilla opettaja voi hektisessäkin koulun arjessa tukea oppilastaan. Työkaluina ovat yleiset oppimista ja muistamista edistävät tukimuodot, eriyttäminen, erityiset painoalueet tai oppiaineen yksilöllistäminen. Kirjassa on lisäksi monistettavia harjoituksia, kaavioita ja liitteitä.
Oppilaan tuki II tukee opettajaa arjen pedagogiikan toteuttamisessa ja strukturoinnissa. Se on tarkoitettu peruskouluun, mutta sitä voidaan hyödyntää myös toisella asteella. Kirjan tekijöinä on kaksi erityisopettajaa, joiden monivuotinen kokemus perusopetuksessa tiivistyy kirjan pedagogisissa sisällöissä. KT Johanna-Mäki-Havulinna on keskittynyt tutkimuksessaan siihen, miten oppilasta voidaan tukea käytännössä ruohonjuuritasolla.
Kirjan tekijät toivovat hyviä lukuhetkiä ja pedagogisia onnistumisen oivalluksia arjen oppimisympäristöissä.