Ruotsin ajan lopulla lounaissuomalaiset talonpojat olivat ainutlaatuisessa tilanteessa. Heillä oli mahdollisuus tehdä poikkeuksellisen suuria talouttaa koskeneita päätöksiä ja vaikuttaa myös tulevien sukupolvien taloudenpitoon. Isojaon osakkaina he tekivät päätöksiä tilojensa peltojen, niittyjen ja metsien sijoittumisesta kylän mailla. Samalla heidän piti tehdä valintoja liittyen käytännön maatalouden harjoittamiseen ja yhteistyöhön naapureiden kanssa.
Isojaon asiakirjat avaavat näkymän talonpoikien talouteen ja päätöksentekoon. Minkälainen oli lounaissuomalaisen talonpojan toiveiden mukainen maanjako ja miten hän sen perusteli. Maatalous, isojako ja talonpoikainen päätöksenteko Lounais-Suomessa 1750 - 1850 valottaa käytännöllisesti talouttaan hoitaneen talonpojan maailmaa.