Kirjan kirjoittaja on Äimä ry: n vapaaehtoinen ja psykiatrinen sairaanhoitaja Marja-Leena Svanberg-Karhu.

Kirjassa tuodaan esille synnytyksen jälkeiseen masennukseen ja lapsivuodepsykoosiin sairastuneiden äitien sekä puolisoiden tarinat. Kirjassa kerrotaan millaista apua on saatavilla ja selviytymiskeinoja sairauden kokeneilta. Kirjan tarkoituksena on tuoda toivoa paranemisesta sairastuneelle ja hänen läheisilleen.

Kirja on tarkoitettu myös muille asiasta kiinnostuneille ja erityisesti ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään synnytyksen jälkeiseen masennukseen tai lapsivuodepsykoosiin sairastuneita äitejä.