Sydän paikallaan on anatomian ja fysiologian oppikirja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Kirja vie lukijansa helposti ja käytännönläheisesti ihmisen kehon rakenteen ja toiminnan tarkasteluun. Helppolukuisuutta on lisätty havainnollisilla kuvilla ja lisäteksteillä sekä sananselityksillä.

Uudistettuun painokseen on lisätty monipuolisia tehtäviä, jotka selkeyttävät anatomisten rakenteiden omaksumista ja syventävät fysiologista tuntemusta. Lisäksi tähän painokseen on lisätty Arttu-sovelluksella avautuvia havainnollisia animaatioita, monivalintatehtäviä ja tehtävien vastauksia.

Sydän paikallaan -kirjasta ilmestyy Kampus 2.0 -digikirja kevään 2021 aikana.