Sidos KE2 sisältää oppimateriaalin lukion opetussuunnitelman 2021 mukaiseen moduuliin KE2 Kemia ja kestävä tulevaisuus (1 op). Moduuli sisältää jaksot
- Ionisidos, metallisidos ja kovalenttinen sidos ovat vahvoja sidoksia,
- Rakenneosien välillä voi olla heikkoja sidoksia ja
- Kemialla ratkaistaan globaaleja haasteita.
Painettu kirja on suunniteltu käytettäväksi yhdessä digikirjan kanssa. Digikirja sisältää runsaasti videoita, animaatioita ja simulaatioita sekä kaikki tehtäviin liittyvät aineistot, tehtävien ratkaisut ja itsearviointiosiot. Monipuolinen opettajan materiaali sisältää mm. opetusvinkkejä ja raporttipohjia kokeellisiin töihin sekä helppokäyttöistä esitysmateriaalia. Avoimien tehtävien malliratkaisut löytyvät digikirjasta, josta opettaja voi halutessaan jakaa ne opiskelijoille. Tehtävien ratkaisut on saatavilla myös pdf-tiedostoina.