Sidos KE1 sisältää oppimateriaalin lukion opetussuunnitelman 2021 mukaiseen moduuliin KE1 Kemia ja minä (1 op). Moduuli sisältää jaksot
- Kemiassa tutkitaan aineita,
- Eri aineiden rakenneosat ovat erilaisia ja
- Aineet jaetaan puhtaisiin aineisiin ja seoksiin.
Painettu kirja on suunniteltu käytettäväksi yhdessä digikirjan kanssa. Digikirja sisältää runsaasti videoita, animaatioita ja simulaatioita sekä kaikki tehtäviin liittyvät aineistot, tehtävien ratkaisut ja itsearviointiosiot. Monipuolinen opettajan materiaali sisältää mm. opetusvinkkejä ja raporttipohjia kokeellisiin töihin sekä helppokäyttöistä esitysmateriaalia. Avoimien tehtävien malliratkaisut löytyvät digikirjasta, josta opettaja voi halutessaan jakaa ne opiskelijoille. Tehtävien ratkaisut on saatavilla myös pdf-tiedostoina.