Terve 1 -materiaalin sisällössä keskitytään olennaiseen, ja teksti on lukiolaiselle sopivaa. Ydinasioita painotetaan tekstin lisäksi tarkkaan harkituin ja tämän päivän lukiolaista puhuttelevin valokuvin, kuvaajin ja piirroksin. Lukion uuden opetussuunnitelman esille nostamat voimavara- ja itsetuntemusteemat kulkevat mukana kaikissa Terve-sarjan materiaaleissa. Esimerkiksi Oma hyvinvointi -elementti liittää käsiteltävän aiheen opiskelijan omaan elämään. Terve-sarjan opetuskäytössä testatut ja hyväksi havaitut ratkaisut tukevat oppimista ja helpottavat opiskelijan ja opettajan arkea: luku alkaa ajattelua aktivoivilla kysymyksillä ja loppuu tiivistelmään. Informatiiviset väliotsikot ja keskeisten käsitteiden lihavoinnit jäsentävät kokonaisuutta. Lukuisat taulukot ja jäsennetyt listat kertovat olennaisimman asian tiivistetyssä muodossa. Monipuoliset tehtävät sisältävät niin perustehtäviä kuin vaativia monilukutehtäviä ja ajattelun taitoja kehittäviä aineistotehtäviä. Terve-sarjassa uutta ovat digikirjan itsetarkistuvat tehtävät, jotka soveltuvat itsenäiseen harjoitteluun. Opettajan aineisto tarjoaa opettajalle muun muassa muokattavat tuntimuistiinpanot sekä tehtävien ratkaisut, ja Kampuksen Ohjaamon avulla on helppo toteuttaa jatkuvaa arviointia.