Uudistettu Perioperatiivinen hoitotyö -oppikirja on tarkoitettu ammattikorkeakoulujen oppimateriaaliksi perioperatiivisen ja kirurgisen hoitotyön perus- ja syventäviin tai suuntaaviin opintoihin. Kirjaa voidaan hyödyntää myös perioperatiivisen hoitotyön erikoistumis- tai täydennyskoulutuksissa. Kirja jatkaa perioperatiivisen hoitotyön aiempien oppikirjojen tehtävää alan keskeisenä tiedon lähteenä.

Uudistetussa oppikirjassa keskeinen tieto on koottu neljään päälukuun: Turvallinen perioperatiivinen hoitotyö, Anestesiahoitotyö, Leikkaushoitotyö ja Välitön postoperatiivinen hoitotyö. Oppikirjan uudistamisessa on huomioitu sekä rakenteellisesti että sisällöllisesti viime vuosina kehittyneitä systemaattisia potilasturvallisuuteen liittyviä työkaluja. Uusina asioina kirjaan on tuotu muun muassa anestesiahoitotyön osuudessa Lapsipotilaan erityispiirteet -laatikot sekä eriytetyt ”Lue lisää” -tyyppiset osiot, joita on tarkoitettu hyödynnettäväksi erityisesti syventävissä tai suuntaavissa opinnoissa. Leikkaushoitotyötä käsiteltävässä luvussa on eritelty valvovan ja instrumentoivan sairaanhoitajan toiminnot vaiheittain sekä havainnollistettu keskeisimpiä osa-alueita uusituilla kuvilla ja taulukoilla. Lisäksi kirjaan on tuotu "Tiesitkö?"-laatikoihin erityisiä tutkimustuloksia tai muita havaintoja ja lisätty oppimista aktivoivia tehtäviä.