Ikääntyneiden osallisuus ja kuntoutuminen -kirja kattaa sosiaali- ja terveysalan tutkinnon perusteiden tutkinnonosan ”Ikääntyvien osallisuuden edistäminen” (35 osp) ja sisältää myös ”Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä” (15 osp) -tutkinnonosan sisältöä nimenomaan ikääntyneiden osallisuuden ja kuntoutumisen näkökulmasta. Kirja tukee osaamisen hankkimista niin työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa oppi- tai koulutussopimuksella kuin myös oppilaitosmuotoisessa opiskelussa.

Materiaalissa
- luodaan kokemus todellisista tilanteista case-esimerkeillä ja kirjantekijän omilla tarinoilla
- herätellään ammatillista ajattelua monipuolisilla tehtävillä
- tarjotaan Arttu-sovelluksella avautuva laaja digitaalinen materiaali opetuksen tueksi
- havainnollistetaan tekstiä monipuolisella kuvituksella.

Ikääntyneiden osallisuus ja kuntoutuminen julkaistaan myös digitaalisena materiaalina.