Kirjan sisältö mahdollistaa fysiikan ja kemian opiskelun erilaajuisina kokonaisuuksina. Sisältö riittää pakollisiin opintoihin, mutta tarpeen mukaan sisältöä on riittävästi myös valinnaisten opintojaksojen toteuttamiseen. Kirja mahdollistaa monipuoliset työskentelytavat: se toimii lähiopetuksessa, oppilaitoksen työsaleissa tai vastaavissa ja myös työpaikalle integroituna. Sen avulla on myös mahdollista opiskella fysiikan ja kemian asioita itsenäisesti ja tarvittaessa sähköisiä välineitä ja tiedonsiirtoa hyödyntäen. Kirjassa on myös videoita, jotka saa käyttöönsä Arttu-sovelluksen avulla.

Kirjan tehtävät on luokiteltu kolmeen tasoon. Osa tehtävistä on tarkoitettu tehtäväksi työssä oppimisen ohessa, osa on luokkaympäristö-, ryhmä- tai yksilötehtäviä, pohdintaa ja tiedonhakua.

Sisältö:
1 Mittaaminen, 2 Mitä kemia on?, 3 Kemiallisia ilmiöitä ihmisissä ja ympäristössä, 4 Tunnetko ympäristösi kemikaalit?, 5 Energia on kaikkialla, 6 Fysikaalisia ilmiöitä elin- ja työympäristössä, 7 Miltä tulevaisuus näyttää?