Aika ja ikuisuus
Kuutti Lavosen taiteen tunnusomainen historisoiva, tarinoita ja mytologioita
yhdistelevä kuvasto sai syntynsä jo 1980-luvulla. Renessanssin ja barokin puoleen kääntyminen oli taiteilijan kunnianosoitus taiteen traditiota kohtaan.

FT, professori Ville Lukkarinen käsittelee Lavosen suhdetta taidehistoriallisiin
esikuviin sekä kuvaa Lavosen taiteen jatkuvuutta ja hienovaraista muutosta.
Surumielisten tunnelmien ja henkilöhahmojen vivahteikkaiden tunnetilojen
taustalla on ajatus taiteen voimaannuttavasta vaikutuksesta.

Tid och evighet

Sedan 1980-talet har Kuutti Lavonens konst haft sitt kännspakt historiska
bildspråk som inbegriper berättelser och mytologier. Att Lavonen har vänt sig
till renässans- och barockkonsten har varit ett sätt att hedra konstens tradition.

FD, professor Ville Lukkarinen tar upp Lavonens förhållande till sina konsthistoriska förebilder och beskriver den kontinuitet och finkänsliga förändring
som kännetecknar hans konst. Bakom de vemodiga stämningar och de många
känslor som präglar hans figurer finns en bärande tanke om att konsten ger
oss styrka och kraft.

Time and eternity

Kuutti Lavonen's historicising imagery, with its mixture of narrative and
mythology, emerged in the 1980s. His attraction to the Renaissance and
baroque was his personal tribute to art tradition.

Professor Ville Lukkarinen, Ph.D., analyses Lavonen's relationship to art historical themes, describing the continuity and subtle changes in his oeuvre.
Behind the wistful moods and subtle emotions of Lavonen's characters lies the
idea of the empowering effect of art.