Lukion uskonto kertauskirja kokoaa yhteen
OPS2016 mukaisten uskonnon kurssien 1-6
kaikki keskeiset teoriat ja käsitteet.
Kertauskirjan kappaleissa asiat esitetään
selkeinä kokonaisuuksina, ja lukijan on
helppo hahmottaa olennainen sisältö.
Kirjan tärkein tavoite on osoittaa asiat, jotka
opiskelijan tulisi hallita, ja koota keskeisten
asioiden väliset yhteydet. Kirja on tarkoitettu
luettavaksi yhdessä kurssikirjojen kanssa.