Moped- och mopedbilsbok är den Finlands Bilskoleförbund officiella lärobok. Boken innehåller regeländringar som ägde rum den 1 juni 2020 och de nya trafikskyltarna med förklaringar.

Boken berättar om moped och moped, förväntan, risker och deras undvikande, fordonskontroll, körutrustning, trafikregler och korsningskörning.

Läroboken fungerar som ett effektivt självstudieverktyg på vägen till att vara en ansvarsfull förare.