Viimeinkin suomenkielinen käännös alan perusteoksesta "Interviewing for Solutions" (Peter De Jong ja Insoo Kim Berg). Ratkaisukeskeisen psykoterapian perusteos.

Käytännöllinen ja loogisesti etenevä oppikirja, joka kertoo lukijalle kädestä pitäen - todellisten sanasta sanaan kirjattujen asiakashaastattelujen valottamana - miten ratkaisukeskeistä terapiaa tehdään erilaisten asiakkaiden kanssa.

Kirja on ensisijaisesti suunnattu asiakas- tai potilastyötä tekeville sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille, opiskelijoille sekä opettajille. Koska sen polttopisteessä on kysymys siitä, miten ihmisiä autetaan tekemään positiivisia muutoksia elämässään, se kiinnostaa kaikkia, joita kiehtoo ihmisten auttaminen, johtaminen, valmentaminen ja motivoiminen muutokseen.