Yrittäjyys
• asenne ja elämäntapa
• liiketoiminta

Yrittäjyys ja yrittävän, aktiivisen elämänasenteen opettaminen ja
omaksuminen on kirjattu opetussuunnitelmien keskeiseksi tavoitteeksi Suomessa ja koko OECD -alueella.

Oppikirja: Yrittäjyys, avaa nuorelle yhdessä koulun opetuksen
kanssa tien yrittäjyyden ja muiden aktiivisten persoonallisuuden piirteiden
kehittymiseen, josta seuraa
• yritteliäs nuori syrjäytyy harvoin, hän on elämänsä hallitsija
• yritteliäisyys luo perustan menestymiselle työssä, jatkuvassa opiskelussa ja elämässä
• nykypäivän työhaastattelussakin työnantaja selvittää ennen kaikkea työnhakijan yritteliään, aktiivisen asenteen työhön ja työyhteisöön, valmiuden oppia uutta sekä ammatillisen osaamisen
• yritteliäästä nuoresta tulee yhteiskunnan aktiivinen toimija

Yrittävällä asenteella nuori pääsee ohjaamaan omaa elämäänsä ja toteuttamaan omia tavoitteitaan. Teoksen sisällössä on huomioitu koronan vaikutukset talouteen ja yrittäjyyteen.

Oppikirjaa tukevat palvelusivut www.yrittajyyteen.fi avautuvat vuonna 2021 kirjan ilmestymisen jälkeen, samoin myös oppimispeli Täyttä elämää.