Tunnettu antropologi Mary Douglas osoittaa kirjassaan, että ihmisyhteisöt tarvitsevat erilaisia rituaaleja ja rajanvetoja. Puhtaan ja lian erottaminen on yksi esimerkki kulttuurisista jäsennyksistä, joita ihmisyhteisöissä vallitsee, olipa sitten kyse 'meistä' tai 'muista'.

Puhtaus & vaara on antropologian klassikko, joka avautuu jokaiselle kulttuurisista tavoistamme kiinnostuneelle. Sen aiheet koskettavat niin sukupuolijärjestelmiä, yhteisöllisyyttä kuin tavaroitumistakin. Douglasin teoksessa antropologiset esimerkit ja kulttuurihistorialliset yhteenvedot kutoutuvat havainnolliseksi ja yleissivistäväksi esitykseksi. Kirja puhutteleekin sekä akateemista tutkijaa että valistunutta maallikkoa.