Suomen Kulttuurirahaston yliasiamies Antti Arjava analysoi tieteen ja taiteen ilmiöitä kuivan huumorin värittämissä pakinoissa ja esseissä. Ne perustuvat kahden vuosikymmenen aikana syntyneisiin kirjoituksiin ja puheisiin, joissa avautuu hänen työnsä taustalla ollut näkemys suomalaisesta kulttuurista.

Tekstien aiheina ovat mm. taiteen elitisoituminen, asiantuntijavallan vaarat, kulttuurimaailman sisäinen puhe, säätiöiden vallankäyttö, yhteiskunnan polarisaatio, sivistyksen luonne, humanististen tieteiden vahvuudet ja heikkoudet sekä tieteenalojen erot.

Kirjan viimeisessä luvussa Arjava kuvaa yleistajuisesti antiikin maailman suuria kysymyksiä kuten naisten asemaa, kristinuskon alkuvaiheita ja Rooman valtakunnan tuhoa.