Naisten kuntoilukirja - Anatomia on seikkaperäinen kuntoilu-opas, joka sisältää koko kehon huomioivan, kattavan harjoitte-luohjelman alkaen liikkuvuutta lisäävistä venytyksistä ja edeten ylä- ja alavartalon harjoitteisiin.

Jokaisen liikkeen ohessa on todenmukaisia, kehon anatomiaa havainnollistavia upeita kuvia, joista ilmenee selvästi, mihin lihaksiin kyseinen harjoitus kohdistuu. Kuvitetut yksityiskohtaiset ohjeet auttavat suorittamaan liikkeet oikein.

Ohjeiden oheen on liitetty myös hyödyllisiä vinkkejä huomionarvoisista ja vältettävistä seikoista. Kirjan loppuun on koottu erilaisia liikeyhdistelmiä, joiden avulla jokainen voi räätälöidä omiin tavoitteisiinsa sopivan harjoitusohjelman.

Naisten kuntoilukirja on erinomainen opas kaikille hyvää kuntoa tavoitteleville naisille.