Miksi pulpetti on tyhjä? Mitä lisääntyvien koulupoissaolojen taustalla on? Mikä tukisi oppilaan hyvinvointia ja kiinnittymistä kouluun?

On tärkeää puuttua koulupoissaoloihin varhaisessa vaiheessa. Poissaolot koskettavat vain osaa oppilaista, mutta kouluun kiinnittymättömyys voi levitä myös kollektiiviseksi ilmiöksi. Kouluissa, joissa pinnataan paljon, saattaa pinnata myös sellainen oppilas, joka toisenlaisessa kouluympäristössä ei pinnaisi.

Tämä käsikirja tarjoaa tutkittua tietoa ja käytännön ratkaisuehdotuksia oppilaiden kouluun kiinnittymisen vahvistamiseen, koulupoissaolojen ennaltaehkäisyyn ja poissaoloihin puuttumiseen. Kirja soveltuu peruskoulun ja toisen asteen oppilaiden parissa työskenteleville sekä korkeakoulujen opettajille.

Tuomo Virtanen on yliopistonlehtori ja dosentti Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa sekä apulaisprofessori II Stavangerin yliopistossa Norjassa. Aiemmin hän on toiminut 19 vuotta perusasteen erityisopettajana. Virtanen väitteli vuonna 2016 kouluun kiinnittymisestä. Jenni Pelkonen on yliopistonopettaja Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa ohjauksen koulutusyksikössä. Hän on työskennellyt 14 vuotta perusopetuksen opinto-ohjaajana. Pelkonen tekee väitöskirjaa koulupoissaoloista.