Luentoja, ryhmäopetusta, tenttejä... Kukapa ei tunnistaisi näitä perinteisiä korkeakoulutuksen opetus- ja arviointimenetelmiä. Mahdollistavatko nämä menetelmät oppimisen kaikille opiskelijoille?

Korkeakoulutuksen opetusmenetelmiä on harvoin alun perin suunniteltu koko opiskelijoiden kasvavalle laajalle kirjolle. Siksi ne voivat jopa luoda uusia esteitä oppimiselle ja opiskelulle. Inklusiivisen opetuksen tulisi kuitenkin olla jokaisen opiskelijan oikeus.

Kuinka siis toteuttaa saavutettavasti opetusta siten, että siitä hyötyvät opiskelijat, joilla on oppimiseen liittyviä tuen tarpeita - ja aivan kaikki muutkin? Miten opiskelijoita voi arvioida inklusiivisesti? Entä kuinka opetuksen avulla voi tukea yhteenkuuluvuuden tunnetta niin lähi- kuin etäopetuksessa?

Teoksessa vastataan näihin kysymyksiin uusimman tutkimustiedon pohjalta. Mukana on kattavasti opetuksen käytännön vinkkejä, joita jokainen korkeakoulun opettaja voi helposti soveltaa omassa työssään. Teos sopii myös alaa opiskeleville tai muille inklusiivisesta ja yhdenvertaisesta korkeakoulutuksesta kiinnostuneille.

Tutkijatohtori ja erityispedagogiikan asiantuntija KT Henri Pesonen on tutkimustyössään kiinnostunut inklusiivisesta koulutuksesta ja siirtymistä. Erityisesti henkilöt, joiden tuen tarpeiden taustalla on autismikirjo, ovat hänen tutkimusintressiensä ytimessä.

Tutkijatohtori ja pedagoginen asiantuntija FT Juuso Henrik Nieminen tutkii oppimista edistävää ja inklusiivista arviointia. Hän on erikoistunut oppijoiden näkökulmaan arvioinnin kysymyksissä.