Ahdistavatko työelämän vaatimukset? Haluaisitko saada potentiaalisi paremmin käyttöön?

Työelämän digitaalisessa murroksessa ihmisten tekemä suorittava työ vähenee. Luovaa ajattelua vaativa työ lisääntyy ja työ painottuu yhä enemmän tietotyöksi eli aivoja ja mieltä haastavaksi ajatustyöksi. Samalla työntekijät saavat itselleen enemmän itsenäisyyttä ja päätösvaltaa.

Kirjassa Tietotyön taidot - Teoriaa ja tehtäviä sujuvan työskentelyn tueksi syvennytään tietotyön koettelemiin mielen mekanismeihin: motivaatioon, ajatteluun, tunteiden säätelyyn, tiedostamiseen ja toiminnanohjaukseen. Näitä psyyken prosesseja vastaten kirja jakautuu viiteen lukuun, joissa kerrotaan, mitä niistä kustakin teorian ja tutkimustiedon valossa tiedetään sekä esitetään käytännönläheisiä tehtäviä, joiden avulla pysyä terveenä ja ottaa oma ajatuspotentiaali käyttöön.

Kirja on suunnattu jokaiselle hyvinvoinnistaan ja kognitiivisen suorituskykynsä maksimoinnista kiinnostuneelle tietotyöntekijälle. Mielenterveyden ja hyvän toimintakyvyn ollessa tärkeää kaikessa työssä teos soveltuu osin myös muuta työtä tekeville ja eri alojen opiskelijoille. Kirja on tarkoitettu ensisijassa itsenäisen pohdinnan tueksi, joskin sen harjoitukset sopivat myös osaksi mielenterveysammattilaisten ja coachien kanssa käytäviä keskusteluja.