Merimiesten elämä 1950-60-luvuilla oli varsin erilaista kuin nykyisin. Työ oli raskasta ja usein vaarallistakin, ja satamissa oltiin pitkään. Monet merimiehet viettivät vapaa-aikaansa satamakapakoissa, toiset taas kaupunkeihin tutustuen ja merimieskirkoissa lehtiä lukien.

Toimittaja, tietokirjailija, FM Ulla-Maija Sievinen on haastatellut kirjaan iäkkäitä merenkulkijoita. Muistelijoina ovat mm. oululainen Timo Haipus, pyhtääläinen Antero Sala, kotkalainen Ritva Ripatti ja haminalainen Risto Lepikkö.

Haastateltavia on messikallesta kapteeneihin. He kertovat työstä kansi- ja konepuolella sekä laivan keittiössä eli byssassa. Muistoja on myös kovista myrskyistä, salakuljetuksesta, pitkien merimatkojen aiheuttamasta psyykkisestä paineesta ja sen purkautumisesta
laivan tullessa satamaan.

Kertomuksissa vilahtelevat laivaan salakuljetettu apina, öljyvarastoon piilotetut tupakkakeissit ja hyteissä salaa matkustavat naiset. Kirjassa kerrotaan myös merimieslähetyksen toiminnasta satamakaupungeissa.

Eikä merimieshuumoria unohdeta!