Suomalaisen hyvinvointivaltion pystyt­tämiseen kului vuosikymmeniä. Elämi­sen ehdot ovat kuitenkin muuttuneet, ja meidän on opeteltava uusi käsitys hyvin­voinnista.

Millaiselta maailma näyttää 50 vuoden kuluttua, ja mitä hyvinvointi sil­loin on? Vastausta on etsittävä arvoista.

On kulunut yli 200 vuotta siitä, kun pariisilaiset lähtivät kaduille tavoittei­naan vapaus, veljeys ja tasa-arvo. On­gelmia syntyy, kun haluamme vapautta ilman vaivannäköä ja tasa-­arvoa ilman erilaisuuden tuomaa rikkautta. Vapaus
on pahimmillaan mielivaltaa, ja tasa­-arvo voi kangistaa työn ja tukahduttaa ilmapiirin. Ne tarvitsevat rinnalleen vel­jeyden. Sen mukana tulevat luottamus, vuorovaikutus ja osallisuus.