Hoiva ja sen järjestelyt koskettavat meistä jokaista jossain elämämme vaiheessa. Sekä yksityinen että ammatillinen hoivaaminen voidaan kokea palkitsevana ja mielekkäänä, mutta pahimmillaan hoiva saattaa olla myös velvoittavaa, raskasta ja aikaa vievää sekä ajaa tekijänsä psyykkisesti, fyysisesti ja emotionaalisesti äärirajoille. Näiden kielteisten puolien ilmaiseminen voi olla hankalaa tai lähes mahdotonta jopa ammattilaisille.

Hoivan pimeä puoli esittelee hoivasuhteiden katveita, rajoja ja säröjä sekä palvelujärjestelmän rakenteellisia vinoumia. Millaisia kipupisteitä voi liittyä läheisen hoivaamiseen? Millaisia haasteita kohtaavat ne, jotka hoivaavat työkseen? Millaisia ratkaisuja hoivan rakenteet mahdollistavat, ja mitä ne ehkä tekevät mahdottomiksi?

Hoivan ongelmakohdilla on laajoja vaikutuksia niin hoivasuhteissa eläville yksilöille kuin koko suomalaiselle hyvinvointivaltiollekin. Epäkohtien näkyväksi tekeminen mahdollistaa niiden pohtimisen, muuttamisen ja siten myös paremman hoivan.