Mikä rooli ilkeällä demonilla oli filosofi René Descartesin ajattelussa? Mitä tunnettu ateisti Bertrand Russell vastasi Jumalalle heidän kuvitteellisessa keskustelussaan? Mihin viittaa ilmaus ”aivot altaassa”, ja miten se liittyy Matrix-elokuvaan?

Johdatus tieto-oppiin on perusteos, joka käsittelee yhtä filosofian keskeisimmistä osa-alueista. Se esittelee systemaattisesti erilaiset vastaukset keskeisiin tiedon luonnetta ja uskomisen oikeutusta koskeviin kysymyksiin.

Tällä hetkellä tieto-oppia tutkitaan erittäin vilkkaasti, ja paljon uusia ideoita ja argumentteja tulee esiin. Samalla myös perinteiset kysymykset ja näkemykset ovat edelleen keskustelussa mukana. Mitä on tieto? Miksi tieto on arvokasta? Mitä voimme tietää? Mitä meidän pitäisi uskoa ja miksi?
Kirja tarjoaa kattavan kuvan sekä perinteisistä että tärkeimmistä nykyisistä tieto-opillisista pohdinnoista ja vastauksista niihin. Teos on tarkoitettu filosofian oppikirjaksi korkeakouluissa, mutta se tarjoaa kiinnostavaa pohdittavaa myös muille filosofian harrastajille.