Paljonko Suomessa käytetään huumeita? Mitkä ovat huumeiden käytön ehkäisyn ja hoidon peruslinjat? Miksi huumeruiskuja ja -neuloja vaihdetaan huumeita käyttäville? Miten huono-osaisuus ja huumeiden käyttö liittyvät yhteen? Mitä aineita Suomen huumemarkkinoilla liikkuu? Huumetilanne Suomessa 2020 -raporttiin on koottu uusin, keskeinen huumeita käsittelevä suomalainen tilasto- ja tutkimustieto. Huumetilannetta kuvataan lakien, politiikan, käytön, ehkäisyn, hoidon sekä haittojen ja rikollisuuden näkökulmista. Huumekysymystä lähestytään terveydellisestä, sosiaalisesta ja rikosoikeudellisesta lähtökohdasta. Raportin kirjoittajat edustavat suomalaista huumeasiantuntemusta eri tieteen- ja hallinnonaloilta. Kirjoittajat ovat jäseniä kansallisessa Reitox-huumetietoverkostossa, joka THL:n koordinoimana raportoi Suomen huumetilannetta Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskukselle (EMCDDA).