"Löysimme uskottavaa toivoa ja yhteisiä askelia..."

Moniulotteisten pulmien ratkomiseen tarvitaan toimijoita useilta tahoilta. Asiakastyössä ja yhteisöjen toiminnassa tilanteet kuitenkin juuttuvat helposti, kun parastaan yrittävät osapuolet ehdottelevat, mitä kunkin tulisi tehdä. Ennakointidialogit kehitettiin avaamaan jumitilanteiden solmuja. Ulkopuoliset verkostokonsultit esittävät ajatuskokeisiin kannustavia kysymyksiä ja organisoivat tilannetta otolliseksi keskinäiselle kuuntelemiselle ja kuulluksi tulemiselle.

Dialogeihin kutsutaan osapuolten kanssa sopien henkilöitä sosiaalisista verkostoista - niissähän piilevät tärkeimmät yhteisten ratkaisujen voimavarat. Suunnitelmat jumista eteenpäin tehdään avoimesti yhdessä, ei koskaan osapuolten selän takana. Ennakointidialogit tukevat uskottavaa toiveikkuutta: jokainen tietää mitä tekee seuraavaksi ja keiden kanssa ja mitä muut tekevät. Dialogit edellyttävät turvallisuutta. Tässä käsikirjassa esitetään verkostokonsulttien keskeisimmät tehtävät ja vahvistetaan näin heidän mahdollisuuksiaan ”säteillä” turvallisuutta jännittävissä tilanteissa.

Verkostokonsulttien koulutusta täydentämään tarkoitettu kirja perustuu kolmen vuosikymmenen tutkimus- ja kehittämistyöhön.