Osallistavan sosiaaliturvan kokeilu toteutettiin vuosina 2018-2019. Kokeiluun osallistuivat Kangasala, Kemijärvi, Kuopio, Raisio ja Tampere. Kunnat kehittivät THL:n ohjauksella kuntakohtaiset osallistavan sosiaaliturvan mallit. Mallit otettiin kunnissa käyttöön vuoden 2018 alusta. Raportissa kuvataan kuntien osallistavan sosiaaliturvan mallien sisällöt ja arvioidaan niiden vaikuttavuutta. Asiakaskohtaista vaikuttavuutta seurattiin THL:n AVAIN-mittarilla. Tutkimuksessa hyödynnettiin myös THL:n, Kelan, TEM:n ja Tilastokeskuksen tilastoja.