Raportti kuvailee pääkaupunkiseudulla asuvien 18-34-vuotiaiden toimeentulotuen, terveyspalveluiden ja lääkkeiden käyttöä. Raportissa tarkastellaan etenkin mielenterveysongelmien yhteyttä pitkäaikaiseen toimeentulotukiasiakkuuteen. Nuorten syrjäytyminen ja pitkittynyt toimeentulotuen käyttö ovat yhteiskunnallisesti haastavia ongelmia, joilla voi olla pitkäkestoisia seurauksia niin yksilöille kuin yhteiskunnalle. Näillä ongelmilla on moninaisia sekä rakenteellisia että yksilökohtaisia taustatekijöitä, joiden selvittäminen on tärkeää vaikuttavien toimenpiteiden kehittämiseksi ja päätöksenteon tueksi. Vaikka toimeentulotuen saannin taustalla ovat usein esimerkiksi pääkaupunkiseudun korkeat asumiskustannukset, tutkimuksen tulokset osoittavat, että mielenterveyden häiriöt ovat tärkeä tekijä nuorten aikuisten toimeentulotuen käytössä. Rekisteriaineistoon perustuva raportti tarjoaa uutta ja aiempaa tarkempaa tietoa päättäjille, sosiaali- ja terveysalan toimijoille, tutkijoille sekä kiinnostuneille kansalaisille nuorten toimeentulotukiasiakkaiden terveysongelmista.