Metsätyömiesten sukupolvi 1970-luvun alussa oli monella tapaa viimeinen lajissaan. Suomalainen yhteiskunta kaupungistui ja modernisoitui nopeasti. Metsätyömiesten työllä luotiin osaltaan suomalaista hyvinvointia, mutta millainen oli raskaan työn raatajien oma elintaso 50 vuotta sitten?

Puhutteleva valokuvakirja esittelee 1960- ja 1970-luvun metsätyömiehiä kotona, työssä ja metsäkämpillä. Teoksen valokuvat ovat ottaneet Erkki Heikinheimo ja Aarne Reunala osana presidentti Kekkosen liikkeelle sysäämää metsätyömiesten elinolosuhteiden tutkimusta.

Miehen työ -kirjassa palataan näiden viiden vuosikymmenen takaisten kuvien kautta metsätyömiesten kokemuksiin, odotuksiin ja oloihin. Samalla luodaan silmäys metsätyön ja metsätyöntekijöiden kokemiin muutoksiin 1970-luvulta nykypäivään.

Kirjaan liittyen Suomen Metsämuseo Lustossa avataan laaja valokuvanäyttely keväällä 2020. Näyttelystä tehdään myös verkkonäyttely.