Muminpappan går och drömmer om äventyr och författarskap. För att få inspiration tar han muminfamiljen med sig ut till en liten ö med en stor fyr. Men äventyret blir inte som familjen hade tänkt sig. Ön och fyren långt ute i havet visar sig vara en vild och enslig plats.

År 2020 har det gått 75 år sedan den första berättelsen om mumintrollen publicerades. Havet var mycket viktigt för Tove Jansson och fungerade som inspiration i arbetet med alla muminromanerna. Moomin Characters firar jubileumsåret med kampanjen #VÅRTHAV till förmån för Östersjön och som en del av kampanjen utkommer den älskade muminromanen Pappan och havet som vacker jubileumsutgåva.

För varje såld bok går en euro till John Nurminens Stiftelses arbete för att skydda Östersjön och dess kulturarv för kommande generationer. I jubileumsutgåvan ingår en bilaga med tio konkreta handlingar som var och en kan utföra för att minska belastningen på vårt hav. Bilagan är skapad i samarbete med John Nurminens Stiftelse.