Claes Andersson återvänder till sin ålderstigna romanhjälte Otto. Han har flyttat från Esbo till Busholmen i Helsingfors centrum, där han fyller sina dagar genom att engagera sig i de små och stora världshändelserna och sörja sin förlorade ungdomsvän som inte längre vill träffa honom. Han fortsätter att uppträda som jazzpianist och ackompanjatör till den skönsjungande J. Men Ottos vacklande hälsa kombinerat med tidens upprörande händelser tvingar till rannsakning av det egna ansvaret - vad kan vi göra för flyktingkrisen? Och klimatkrisen? Hur ska vi leva för att också våra barn och deras barn ska garanteras ett fullvärdigt liv? Och kan man rädda förlorad vänskap?

En sympatisk och varm roman om förändringar, insikter och genombrott på ålderns höst.