Vuoden 2017 alussa perustoimeentulotuen toimeenpano siirrettiin yli 300 kunnalta Kelalle. Uudistus oli merkittävä niin toimeentulotuen asiakkaiden kuin sosiaaliturvajärjestelmän toiminnankin kannalta.

Mitkä seikat johtivat poliittiseen päätökseen siirrosta, josta oli keskusteltu jo yli 30 vuoden ajan? Miten uudistuksen hallinnollinen valmistelu eteni sille annetussa tiukassa aikataulussa? Miten viimesijaista turvaa tarvitsevat henkilöt ja kuntien ja Kelan työntekijät kokivat uudistuksen? Miltä tuensaajien tilanne näyttää uudistuksen jälkeen aikaisempaa kattavamman tilasto- ja rekisteritiedon perusteella? Mitä tapahtui kuntien sosiaalityölle uudistuksen jälkeen?

Tämä teemakirja kuvaa vuoden 2017 toimeentulotukiuudistuksen ensi metrejä monitieteisen tutkijajoukon voimin ja monipuolisten aineistojen perusteella.