B2B-ostamisen uusi aika -teos keskittyy kuvaamaan B2B-ostamisessa meneillään olevaa muutosta ja tarjoaa ratkaisuita ja näkökulmia myynnin ja markkinoinnin muutokseen.

Se tuo ymmärryksen lukijalle siitä, miten ja miksi yritystenvälisten tuotteiden ja palveluiden ostaminen on viimeisen kymmenen vuoden aikana muuttunut. Ymmärtämällä tätä muutosta ja sen syitä, yrityksissä päästään suunnittelemaan ja rakentamaan omille asiakkaille merkityksellistä ja heitä auttavaa markkinointia sekä myyntiä.