Sähköturvallisuusmääräykset käytännössä 2022 -kirja koostuu kolmesta eri osasta. Ensimmäisessä osassa on esitetty Sähkömaailma Extra -lehdissä 5/2021-4/2022 julkaistut sähköturvallisuutta käsittelevät artikkelit. Toisessa osassa on vastaavana ajanjaksona Sähkömaailma Extra -lehdissä julkaistut Sähköasennusstandardien tulkki -palstan kysymykset ja vastaukset. Kirjan kolmannessa osassa on esitetty marraskuussa 2021 ja huhtikuussa 2022 pidettyjen sähköturvallisuustutkintojen 1, 2 ja 3 kysymykset vastauksineen.

Kirjaa voivat hyödyntää kaikki ajankohtaista sähköturvallisuustietoa tarvitsevat sähköalan ammattilaiset - sähkösuunnittelijat, urakoitsijat, sähkötöiden johtajat kuin käytön johtajatkin. Sähköturvallisuustutkintoon valmistautuville kirjan lopussa olevat aikaisempien tutkintojen kysymykset ja vastaukset ovat hyvä apu. Myös alan opiskelijat saavat kirjasta hyödyllistä käytännön tietoa.