Projektin lopputulos pyritään saavuttamaan sellaisena kuin se on suunniteltu. Tulos joko onnistuu hyvin tai se voi olla rimaa hipoen hyväksyttävissä. Oikeanlainen toiminta saadaan projektin systemaattisesta seurannasta, mutta jotkin asiat opitaan erehdysten kautta. Asioiden kirjaaminen, hyvät ja huonot, ja niiden kriittinen tarkastelu auttavat seuraavan projektin onnistuneempaan läpiviemiseen.