Sähköturvallisuusmääräykset käytännössä 2020 - kirja koostuu kolmesta eri osasta.

Kirjan osaan 1 on koottu Sähköala-lehdissä vuoden 2019 joulukuun ja vuoden 2020 marraskuun välisenä aikana julkaistut sähköturvallisuutta käsittelevät tekniset artikkelit. Artikkelit on jaoteltu aihepiireittäin.

Toisessa osassa on vastaavana ajanjaksona Sähköala-lehdissä Asennusmääräysten tulkintaa-palstalle esitettyjä kysymyksiä vastauksineen.

Kirjan kolmannessa osassa on esitetty marraskuussa 2019 ja syyskuussa 2020 pidettyjen sähköturvallisuustutkintojen 1, 2 ja 3 kysymykset vastauksineen.
Julkaisija: Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy