Rakennuksissa on tänä päivänä yhä enemmän elektroniikkaa sisältäviä komponentteja, jotka ovat herkkiä vioittumaan ja tu­houtumaan ylijännitteiden takia. Tästä syystä uusien sääntöjen mukaan suojaus ilmastollisilta ylijännitteiltä on käytännössä toteutettava, mikäli asennusta syöttävässä verkossa on käytössä ilmajohto.

Tämän kirjan tarkoituksena on antaa tietoa ensisijaisesti salama- ja ylijännitesuojauksesta niiden suunnittelijoille ja toteuttajille.

Noudattamalla tässä kirjassa esitettyjä ohjeita ja suosituksia lukija osaa valita sopivat suojat sähkölaitteiston turvaksi ja myös toteuttaa palo- ja hengenvaaraa vähentävän ulkoisen sa­lamasuojauksen. Poikkeustapauksissa on katsottava tarkempia ohjeita standardeista.

Kirjan ensimmäisessä luvussa on käsitelty ukkosta sääilmiönä. Luku 2 sisältää tietoja salama- ja ylijännitesuojausta koskevista standardeista. Luvussa 3 käsitellään ylijännitteiden kytkeyty­mismekanismeja. Rakennusten salamasuojausta siihen liittyvine maadoituksineen on käsitelty luvussa 4. Luku 5 käsittää raken­nusten sähköverkon ja
-laitteiden ylijännitesuojauksen ja luku 6 rakennusten tieto- ja antenniverkkojen suojauksen.

Tässä vuoden 2020 painoksessa tekstit on päivitetty vastaamaan viime vuosina normeissa tapahtuneita muutoksia.